2009 - Vznik Veľkej lóže Slovenska

Veľká Lóža Slovenska bola konštituovaná 21. marca 2009 z Distriktnej Veľkej Lóže Slovenska, patriacej pod Veľkú Lóžu Českej republiky, symbolickým aktom rozdelenia dovtedajšieho československého Svetla na dve národné Svetlá. Mimoriadnej slávnosti sa zúčastnilo 21 najvyšších slobodomurárskych mocností a 230 zástupcov národných obediencií z celého sveta.

Slovensko sa tak pripojilo k celosvetovému slobodomurárstvu, keď po prvý krát vo svojej histórii má svoju vlastnú Veľkú Lóžu so svojim Veľmajstrom.

Veľká Lóža Slovenska bola dňom svojho vzniku uznaná Veľkou Zjednotenou Lóžou Anglicka (United Grand Lodge of England), po čom nasledoval akt jej uznania ďalšími národnými Veľkými lóžami z celého sveta.


V súčasnosti má Veľká Lóža Slovenska šesť samostatných lóží (lóže v Bratislave - Lóža Kozmopolis, Lóža Humanizmus, Lóža Libertas, Lóža Quatuor Coronati, Lóža Generál Štefánik), (Lóža Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) a jeden trojuholník (Trojuholník v Žiline s názvom Svornosť).
Slovenské slobodomurárstvo zjednotené vo Veľkej Lóži Slovenska pokračuje na stavbe chrámu ľudskosti, ktorá začala v roku 1868 a bola prerušená v roku 1938 vznikom Slovenského štátu a nástupom fašizmu. Za 70 rokov fungovania 1868 – 1938 lóže na Slovensku zriadili nemocnicu pre chudobné deti (na dnešnej Lazaretskej ulici), kde členovia lóže bezplatne ošetrili tisícky detí. Neskôr viedli aj detské jasle a škôlku v Blumentále. Lóža Bratstvo, ktorá vznikla v roku 1902 a ktorej členmi boli niekoľkí riaditelia bratislavských škôl sa venovala podpore mládeže. Slovenskí slobodomurári podporovali štipendiami chudobné deti, zriadili azylovú miestnosť pre ženy aj ľudovú knižnicu. Venovali sa osvetovej činnosti v oblasti hygieny, presadzovali výstavbu vodovodu a aktívne bojovali alkoholizmu. Pre verejnosť organizovali prednášky o filozofii, umení, archeológii, histórii, literatúre, sexuálnej výchove, demokracii, politickej a náboženskej tolerancii či veciach ekonomických. Veľká Lóža Slovenska sa hlási k odkazu svojich predchodcov a bude pokračovať v započatom diele, stavbe chrámu ľudskosti, rozvíjaní demokracie, tolerancie, znášanlivosti a spolupatričnosti.2008 - Vznik Distriktnej Veľkej lóže Slovenska

Dňa 8.3.2008 sa v Prahe uskutočnilo zjednotenie najväčších českých a slovenských slobodomurárskych organizácií, Veľkej lóže Českej republiky (VLČR) a Veľkého Orientu Českého. Akcie sa zúčastnilo 14 zahraničných Veľmajstrov a zahraničných delegácií, ktoré svojou účasťou iba potvrdili, že zjednotenie dvoch historických prúdov slobodomurárstva, ktoré sa svojho času oddelili, je významnou udalosťou nielen v Čechách a na Slovensku ale aj v medzinárodnom kontexte.

Zjednotenie bolo sprevádzané aj najvýznamnejšou udalosťou v histórii slobodomurárstva na Slovensku. V ten istý deň bola oficiálne založená Veľká lóža Slovenska vo forme distriktu, združujúca slovenských ale aj zahraničných slobodomurárov na Slovensku. Slovenské lóže boli doteraz súčasťou VLČR. Vznikom Distriktnej Veľkej Lóže Slovenska sa na Slovensku začína nová etapa vývoja slobodomurárstva, ktorá historicky pokračuje v posolstve Národnej Veľkej lóže Československa, ktorá je od svojho vzniku v roku 1923 až po súčasnosť jedinou veľkou lóžou z pomedzi postkomunistických krajín kontinuálne uznávanou všetkými významnými slobodomurárskymi mocnosťami vrátane United Grand Lodge of England.© Veľka lóža Slovenska, 2017