Ako sa stať slobodomurárom

Kto sa môže stať slobodomurárom? Členom lóže sa môže stať každý, kto je schopný povzniesť sa nad svoje náboženské, politické, rasové predsudky a má dosť síl a vytrvalosť, aby sebavzdelávaním dosiahol "slobodomurárske stupne" učňa, tovariša a majstra.

Čestnosť, tolerantnosť, rozvážnosť a schopnosť učiť sa sú nevyhnutné predpoklady na to, aby sa z "hľadajúceho" mohol stať aspoň slobodomurársky učeň. Ľudí s takýmito vlastnosťami si slobodomurári vyhľadávajú a dôkladne si overujú, či kandidát vyhovuje ich predstavám. Ak sa niekto prihlási sám, povedzme napísaním niektorej lóži, vyšlú za ním bratov, ktorí si ho preveria nezáväznými rozhovormi, pri ktorých sa hodnotí najmä mravná bezúhonnosť, príčiny záujmu o slobodné murárstvo, schopnosť slobodne myslieť. Hľadajúci (terminus technicus) by mal byť vyzretou, vyrovnanou osobnosťou, schopnou pravidelne a dlhodobo na sebe pracovať.

Pri prijatí hrajú prvoradú úlohu duchovné hodnoty "hľadajúceho" a jeho morálna čistota. Cieľom lóží je zhromaždiť najlepších predstaviteľov spoločnosti. Náboženské či politické presvedčenie nie je určujúce, sloboda názoru je úplná. Len stúpenci fašistických, krajne pravicových a iných dogmatických názorov sa zásadne zamietajú. Odmieta sa nekritické, fanatické a neznášanlivé presadzovanie názorov.

Uchádzač je prijatý so súhlasom ostatných bratov. Prijímací rituál do lóže je nezmazateľný, i keď lóžu možno kedykoľvek opustiť a tento akt sa ničím neobmedzuje. Odchodom z lóže, alebo vylúčením sa však ruší právo považovať sa za slobodného murára.


 
 

Ako sa môžem stať slobodomurárom ja?

Napíšte nám e-mail s vysvetlením Vášho dôvodu záujmu o slobodné murárstvo na adresu  hladajuci(at)vls.sk

 


© Veľka lóža Slovenska, 2017