Časopis Slobodomurár

Časopis Slobodomurár je historicky prvým slovenským slobodomurárskym časopisom, vydávaným v slovenčine. V roku 2009 vyšlo nulté číslo, ktoré nebolo distribuované mimo slobodomurárskeho kontextu od roku 2010 sa časopis distribuuje aj v profánnom svete. Gestorom vydávania časopisu je Veľká Lóža Slovenska.

Časopis Slobodomurár vznikol s cieľom byť fórom našich slobodomurárskych svedectiev o aktuálnom stave sveta; byť výstaviskom zlomku našej práce, našich úvah a názorov. Okrem aktuálneho zamerania, časopis prináša aj texty z oblasti dejín, kde mapuje významné udalosti a osobnosti z kontextu svetového a slovenského slobodomurárstva.

V časopise sa prezentujú aj informácie o dianí na slobodomurárskej scéne na Slovensku, v regióne a vo svete. Významná časť Slobodomurára je zameraná na reflektovanie novšej knižnej produkcie a knižnej kultúry o slobodomurárskej problematike.

  Slobodomurár • čislo 1/2010

Slobodomurár • čislo 2/2010

 

Časopis Slobodomurár vychádza v limitovanom náklade a každý exemplár časopisu je číslovaný. Súčasťou každého čísla je výtvarná príloha – signovaná autorom. Je dostupný aj širokej verejnosti cez sieť kníhkupectiev ArtForum

alebo je možné si ho objednať na adrese slobodomurar.redakcia(at)gmail.com


 

© Veľka lóža Slovenska, 2017