Veľká Lóža Slovenska je jediná, pravá, zvrchovaná, regulárna a uznaná Veľká slobodomurárska lóža na území Slovenskej republiky. Svetlo vo Veľkej Lóži Slovenska sa rozsvietilo 21. marca 2009 symbolickým aktom rozdelenia dovtedajšieho československého Svetla na dve národné Svetlá, za slávnostnej účasti najvyšších slobodomurárskych mocností a zástupcov národných obediencií z celého sveta. Veľká Lóža Slovenska bola dňom svojho vzniku uznaná Veľkou Zjednotenou Lóžou Anglicka (United Grand Lodge of England), po čom nasledoval akt jej uznania ďalšími národnými Veľkými lóžami z celého sveta.
Slobodomurárstvo je súčasťou spoločenského života Slovenska od čias jeho novodobého organizovania v 18. storočí vznik Veľkej Lóže Slovenska je naplnením viac ako dvestoročného budovania organizačnej štruktúry slovenského slobodomurárstva. Veľká Lóža Slovenska je garantom slobodomurárskej činnosti na území Slovenska, činnosti, ktorá je zameraná na budovanie humánnejšieho a tolerantnejšieho sveta.   Časopis Slobodomurár číslo • 7/2015    Informácie
Slobodomurár je oficiálnym časopisom slobodomurárov na Slovensku vydávaným od roku 2009 pod záštitou Veľkej Lóže Slovenska. Je dostupný širokej verejnosti.
21. 3. 2009 - Vznik samostatnej Veľkej lóže Slovenska

Veľká Lóža Slovenska bola konštituovaná 21. marca 2009 z Distriktnej Veľkej Lóže Slovenska, patriacej pod Veľkú Lóžu Českej republiky, symbolickým aktom rozdelenia dovtedajšieho československého Svetla na dve národné Svetlá.  ...
8. 3. 2008 - Vznik Distriktnej Veľkej lóže Slovenska

Dňa 8.3.2008 sa v Prahe uskutočnilo zjednotenie najväčších českých a slovenských slobodomurárskych organizácií, Veľkej lóže Českej republiky a Veľkého Orientu Českého.   ...
© Veľka lóža Slovenska, 2017